Ashrams & Dharamshalas in Haridwar

There are more than 300 Ashrams and Dharamshalas in Haridwar. The pilgrimage town of Haridwar welcomes travellers from different backgrounds and walks of life. To cater to the accommodation needs of all, the town is also filled with numerous dharamshalas and ashrams in different locations.

List of Ashrams and Dharamshalas in Haridwar
Aggarwal Dharamshala Bhupatwala Gharwali Dharamshala Sarvennath Nagar Haridwar
Paliwal Dharamshala Jai Bajrang Bali Dharamshala Niranjani Akhara
Narsingh Bhawan Haridwar Jumu Bhawan Bhupatwala
Punjab Sind Dharamshala Jat Dharamshala Upper Road
Mahaveer Dataa Dharamshala Jodhpur Dharamshala Bholagiri Haridwar
Aggarwal Seva Sadan Bhupatwala Karnataka Dharamshala Bholagiri Haridwar
Anand News Sarvennath Nagar Haridwar Shri Neelkanth Dham
Astha Dham Bhupatwala Sukhdham Bhawan
Baba Harihar Dham Haridwar Choky Jagdhari Aggarwal Bhavan Bhupatwala
Barnala Dharamshala Har Ki Puri Shivsadan Bhupatwala
Bhatinda Dharamshala Railway Road Haridwar Agarshain Dham Bhupatwala
Bholagiri Dharamshala Vishnu Ghat Haridwar Shri Guru Shadan Kuter Geet
Dharamshala Ganga Ghat Shubhesh Ghat Bal Krishna Poddar Dham Uppre Road Haridwar
Jairam Asharam Parmarth Ashram
Premnagar Asharam Shanti Kunj
Maa Anandmai Asharam Ganga Swarup Ashram
Harihar Ashram Swami Narayan Ashram
Shree Ganga Dham Ashram Devpura Ashram
Bhuma Niketan Ashram Shankar Ashram
Pracheen Avdhoot Mandal Ashram Hanuman Mandir, Avdhoot Mandal Ashram
Divy Yog Mandir Ashram Daksh Mandir Ashram
Maatr Sadan Ashram Nirmal Ashram
Amardaas ji Ashram Ramkrishan Mission Ashram
Guru Mandal Ashram Bramh Kumari Ashram
Geeta Mandir Ashram Udasin Ashram
Shree Manav Kalyan Ashram Suratgiri Ashram
Maa Santoshi Ashram Keshav Ashram
Vairagi Ashram Shankaracharya AshramChardham Yatra Uttarakhand
River Rafting in Rishikesh Uttarakhand